ยังไม่ลงทะเบียน ?

ยินดีต้อนรับสู่ กิจกรรมการประชุมวิชาการและการนำเสนอโครงงานของนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565
หากยังไม่ได้งทะเบียน ให้กดปุ่มลงทะเบียน

คุณเคยลงทะเบียนแล้ว ?

ยินดีต้อนรับสู่ กิจกรรมการประชุมวิชาการและการนำเสนอโครงงานของนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565
หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ